Tarihi cami hayran bırakıyor

0 Paylaşımlar

Dernekpazarı Taşçılar camisi mimariyapısı görenleri adeta büyülüyor.

Dernekpazarı Kaymakamlık sitesinde yer alan makalede  Kaymakam Erkovan hayranlığnı gizleyemediği görülüyor.

İşte Kaymakamlık Sitesindeki Makale

İlçemiz, doğal güzellikleriyle olduğu kadar tarihi ahşap camileriyle de inanç ve kültür turizmi alanında adından söz ettirecek bir yerdir. Kaymakamlık olarak bu nadide eserlerle yakından ilgilenip, korunmaları yönünde hususi bir ihtimam göstermekteyiz. Zira bu camiler yalnızca ibadet edilen birer mekan olmalarının ötesinde, o dönemin insanlarının yaşamları, doğayı korumada ki hassasiyetleri, mimarlığı ruhlarında nasıl estetik ve sanatla birleştirdikleri gibi konularda bize son derece çarpıcı bilgiler veren ecdat yadigarı eserlerdir.

Dernekpazarı Kaymakamlığı olarak sitemiz aracılığı ile başta hemşerilerimiz olmak üzere geniş kitlelere sahip olduğumuz bu eşsiz kültür varlıklarımızı tanıtmayı bir görev addediyoruz.

Bu tanıtımlarda yer alan bilgileri kıymetli akademisyen Mehmet Yavuz Bey’in 2009 yılında basılan “Çaykara ve Dernekpazarı’nda Geleneksel Köy Camileri” isimli değerli eserinden aldığımızı hatırlatıp kendisine bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Dernekpazarı Kaymakamı Selim ERKOVAN

Yapım tarihi kesin olmamakla birlikte kuvvetle muhtemel 1804 yılıdır.

Giriş kapısı:

IMG_0526

Merkezinde rozet çiçeklerinin toplandığı, dört tam, iki yarım sekizgenin, stilize edilmiş çiçek dal ve yapraklarının simetrik bir şekilde birleştirilmesiyle oluşmuştur. İki kanadın birleşme kısımları ise tek parça olarak düşünülüp, üst üste üç pano içinde, stilize ve yüzeysel bitki dalları ve lale çiçekleri ile işlenmiştir. Giriş kapısı üzerinde, dikdörtgen bir çerçeve içinde, iç içe iki kemer uygulaması dikkat çekicidir. Bu kemerlerden dıştaki sarkıtlı olup köşeleri rozet çiçekleriyle doldurulmuştur. İçteki kemer sivri olup, kemer yüzü ince geometrik işlemelidir. Kenar boşlukları ise, kabara çivilerin de kullanıldığı, büyüklü küçüklü rozet çiçekleri ile süslüdür. Özel olarak hazırlanmış bu kısım ilk bakışta kitabelik olmalıdır şeklinde düşünülür. Ancak burada herhangi bir yazıt yoktur.

Harim içinde kuzeybatı kısımları içine alacak şekilde ‘L’ şeklinde bir mahfil uygulaması görülür.Asıl mahfil beş ahşap sütuna otururken,batı kısımdaki mahfil,biri orta eksende tavanı destekleyen ahşap sütuna,diğeri ise ana mahfilin batıdaki ayağına oturmaktadır.

            Ana mahfil ortasında iç mekana yaklaşık 110 cm’lik bir çıkıntı yapan müezzin köşkü, yukarıya doğru yedi kademeli olarak yükselmekte ve her bölümün üzeri balıksırtı şeklinde işlenmiştir. Üst kısımda ise, ahşap boğumlu zarif bir korkuluk köşk kısmını tamamlar. Müezzin köşkünün alt yüzü de, üzerleri halat motifi şeklinde işlenmiş, ince ahşap unsurların belirlediği 126 kareden oluşan, kasetli tavan şeklindedir.

Kuzey ve batıdaki bu mahfiller yanında, doğu ve güney duvarlarında da, balkon şeklinde uygulamalar görülür. Bu kısımlar asıl mahfil kadar geniş olmayıp, doğudaki 70 cm’ si duvar üstü olmak üzere, toplam 160 cm’ dir. Güneydeki  ise mihrap duvarı kalınlığında olup, iç mekana taşıntı yapmaz. içerde  dört yönde ve mahfil hizasında bulunan bu uygulamalar,  kuzeyde beş, doğu ve batıda ise  dörder ahşap direkle tavanı destekler niteliktedir. Bu ahşap direklerin arası ile mihrap duvarında bulunan gezinti yerinin kenarları ikişer  bölümlü korkuluklarla çevrilip, güvenli hale getirilmiştir.

            İç mekanın ortasında, mihraba paralel olarak yerleştirilmiş ve tavanı destekler nitelikte, ceviz ağacından yapılmış, üç büyük ahşap sütuna yer verilmiştir. Bu  sütunlardan ikisi iç mekanın ortasında bulunurken, batıdaki bu kısımda bulunan mahfili destekler niteliktedir.

Haremi örten düz ahşap tavanın ortasında, içeriye doğru kademelendirilmiş bir tavan göbeği bulunur. Dıştan balıksırtı motifi işlemeli bir bordürle sınırlandırılan, sade bir çerçeve içinde asıl göbek kısmı bulunur. Dıştaki çerçeveye göre çapraz yerleştirilmiş ve köşeleri ince çıtalar kullanılarak kasetli hale getirilen göbek kısmı, dört eşit kareye ayrılmış ve içleri birbirine ters istikametteki basit kalemişi geometrik desenlerle işlemiştir. Tavan göbeğinin merkezinde, denizyıldızını hatırlatan, sekiz kollu bir yıldız bulunur.

IMG_0498

Caminin mihrabı, bölgedeki önemli taş mihraplarından biri olup, sağındaki minberden dolayı hafifçe doğuya kaydırılmıştır. Düzgün kesme taş malzemeden yapılmış olan mihrapta, niş genişliği 80 cm, niş derinliği ise 40 cm ‘ dir. Mihrabın yan yüzlerine, kabartma şeklinde ve simetrik olarak işlenmiş geometrik desenli bordürler bulunur. Bu bordürlerden en dıştaki, altı kollu yıldızlardan veyahut da stilize rozet çiçeklerinden oluşan bir kuşak şeklindedir. İçi boş bırakılmış hafif plastikli ikinci bordürden sonra, içi uzayıp giden “S” motifleri ile süslü bir kuşak bulunur. En içteki bordür ise, dıştaki bordürün daha geniş uygulaması şeklindedir. Mihrabın yaşmak kısmında, karşılıklı birer ibrik ile bu ibriklerden çıkıp ortada birleşen bitki motifleri bulunur.

            Mihrabın niş kısmı yukarıya doğru kademeli olarak daralmakta ve bir kemerle son bulmaktadır. Her bir kademeli bölüm kendi içinde açık birer beşgen oluşturmakta ve her kenarın yüzeyi de diktörtgen panolara  ayrılarak içleri; hayat ağacı benzeri, stilize edilmiş lale  çiçekli ve nar meyveli bodur bitkiler, selvi ağacı ile geometrik desenli rozetler, rozet çiçekleri, çarkıfelekler, geometrik işlemeli diyagonal çerçeveler ve değişik geometrik desenler ile süslenmiştir.

Mihrabın sağında bulunan minber, ceviz ağacından olup, kaliteli bir işçiliğe sahiptir. Süpürgelik kısmı olmayan minberin her iki aynalık yüzü de, kare alanlara bölünerek, içleri ağırlıklı olarak geometrik desenler ve bunlara bağlı stilize bitki motifleri ile süslenmiştir

İki kanatlı minber kapısı geometrik ve bitkisel süslemenin yapıldığı iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Alt bölümüne rozet çiçekleri, üst bölümüne, minberin sol yüzünde görülen, geometrik bezemeler işlenmiştir. Minber kapısının söveleri de ince geometrik işlemeli olup, üst kısmında yuvarlak bir kemerle son bulur. Kapı üstten, geometrik kafesi andıran bir taçla son bulur.

 IMG_0494 - Kopya

Camide ahşap bezemenin uygulandığı bir diğer alan ise vaaz kürsüsüdür. Çok güzel ahşap işçiliği olan kürsünün görünen yan yüzleri, küçük sekizden bölümlere ayrılarak, içleri yıldız ve çark şeklinde geometrik bezeme ile süslenmiştir. Alt kısımlarda, sarkıtlı kemerleri hatırlatan açıklıklar bulunurken, üst kısımda tek bölümlü bir korkuluk kısmı ve onun altında da geometrik bezemeli konsolsu çıkma bulunur.

Foto Galeri İçin Tıklayın..

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir