Sorunlar Bakan Özak’a iletildi ama..!

0 Paylaşımlar
Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi Solaklı Vadisinin sorunlarını içeren bir dosya hazırlayarak Eski bakan Trabzon Milletvekili Faruk Nafız Özak’a sundu ama. ..

Çaykara-Dernekpazarı ilçeleri, bunlara bağlı Köyleri ve Yaylalarında bulunan sorunları maddeler halinde hazırlayarak eski Bakan Özak’a sundu ama aklımıza bazı sorular takılıyor ister istemez.

Soru 1-Bakanlığı döneminde ilçemize neler yapmışlardır ki, bundan sonra bu yönde bir düşünceleri var mıdır?

Soru 2- Bakanlığı döneminde Dernekpazarı Belediye Başkanının kim olduğunu bilmiyorken,şimdi sorunlara vakıf olabilecekler midir?

soru 3– Bu dönemde ilçemizi kaç kez ziyaret etmişlerdir?

3 Mart 2010 da Editörümüz ve Dernekpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Falcı’nın kendilerine ilettiği sor ve sorunlar

Of Gürpınar’daki bir dizi açılışta Dernekpazarı Güney Mahallesi Muhtarı  ve dernekpazarim.com Editörü Yaşar Falcı’nın görüşme imkanı bulduğu Devlet Bakanımız Faruk Nafiz Özak’ın danışmanı

Bakanın danışmanın o gün (3mart 2010) saat 10:30’da Yaşar Falcı’yı aramıştı.

Devlet Bakanı danışmanı Dernekpazarı’yla ilgili sorunların neler olduğunu not aldı. Alınan notlar Bakanımızın masasında olduğu belirtildi…

İşte Yaşar Falcı’nın danışman aracılığıyla Devlet Bakanımıza İlettikleri..
1-Dernekpazarına Hayır sever İşadamımız Hasan Cansız beyin trilyonlar harcayarak yaptırdığı okulun daha iyi değerlendirilebilmesi için bir çalışma yapılması.

2- Dernekpazarı’nda konut  sorunu olduğu, gelen memurların büyük kısmının şehir dışında kaldığı, ihtiyacının giderilmesi için, TOKİ nin bir çalışma yapması gerektiği.

3-İş sahası olmayışı ve gençlerin büyük kısmının gurbette oluşu. Yeni iş alanlarının oluşturulması..

4-Halen bir Hükümet Konağımızın olmayışı. Yeni bir Hükümet konağı ihtiyacı..

Kendilerinin konuyla yakından ilgileneceklerini, bu sayılan maddeleri Bakanımıza ileteceklerini gerekli durumda geri dönerek bilgi vereceklerini söylediler.

halen telefonlarını beklemekteyiz….

 

Trabzon ÇAY-DER Çaykara ve Dernekpazarı’nın sorunlarını içeren bir dosya sunmuş…

Özak, Solaklı Vadisinin sorunlarını tek tek inceleyeceklerini, çözülebilecek konumdaki sorunları Trabzon’dan, diğerlerini ise Ankara’da çözülmesi için gerekli olan kurumlara ileteceklerini söyledi.
 

HAZIRLANAN DOSYADAKİ SORUNLAR 

 • Daha önce tamamlanan Of-Cumapazarı arasındaki projesi tamamlanan BÖLÜNMÜŞ yolun Dernekpazarı ve Çaykara’ya kadar devam etmesi için ihalesinin yapılması.

 

 • Çaykara Soğanlı Köyü Sultanmurat-Limon Suyu-Aydıntepe yolunun karayolunun standartlarına uygun şekilde asfaltlanması, Ataköy-Sultanmurat yolunun eksik kalan Hanırmak yaylasındaki sonraki bölümün asfaltlanması.

 

 • Çaykara-Karaçam yolunun sanat yapıların ile birlikte asfaltlanarak tamamlanması.

 

 • Uzungöl ve çevresinin imar planın biran önce tamamlanması, ÖÇK olan yerlerde yapılaşma ve konut yapma şartlarının belirlenmesi ve İMAR PLANI’nın bitirilmesi, sit haritası çok geniş tutulmuş olup ÖÇK sınırları ile sabit kalması için değişiklik yapılması.

 

 • Çaykara Taşören-Yeşilalan-Eğridere-Maraşlı grup yollarının asfaltlanması.

 

 • Rize-Anzerden başlayan yayları birbirine bağlayacak olan KUŞAK YOL adı verilen yolun yapımına başlanılması (Rize Anzer Yaylası-Demirkapı Köyü Balıklı Göl-Şekersu Yaylası-Sultanmurat Yaylası arası).

 

 • Yaylalarda MÜLKİYET sorunun giderilmesi için uzun vadeli kiralama veya satış şeklinde olmak üzere gerekli yasal düzenlemenin yapılması.
 • Çaykara ilçemize bir YÜKSEKOKUL yapılması için gerekli çalışmalarının yapılması.

 

 • Bazı köylerdeki KANALİZASYON sorununu çözülmesi için çalışma yapılması, Of-Çaykara arasındaki bölünmüş yol çalışmasına ilaveten Çaykara ve Dernekpazarı’nın atık su ve kanalizasyonun problemi çözebilecek olan solaklı deresi boyunca yapılan bölünmüş yol çalışmasına KANALİZASYON HATTI projesi ilave edilmesi.

 

 • Çaykara-Bayburt arasındaki Devlet Karayolu üzerinde geçişi sağlayacak TÜNEL PROJESİ yapılması.

 

 • Uzungöl Demirkapı-Arpaözü grup yolu turizm sezonunda çok yoğun kullanıldığı için ÖÇK bütçesinden asfaltlanması,10 ve 15 em’lerindeki Kuzeydere ve Kanlı derenin haldızen deresine döküldüğü bölgelerde çığ tehlikesine karşılık yolun 500 m. Mesafede ve 20 m. Yükseltilmesi. Prasa, Yaşmeşe deresi, Arpaözü deresi üzerinde taşkınlara karşı önlem amaçlı tersip bentleri yapılması için çalışma yapılması.

 

 • Uzungöl’den yukarıda Demirkapı köyü güneyinde Soğanlı dağları eteklerinde on kadar irili ufaklı göl olup Balıklı ve Aygır gölüne araçla ulaşmak mümkün olup yaklaşık 2 km. mesafede olup Karagöle 1km. Mesafedeki Sarıçiçek gölüne özellikle gelen yerli ve yabancı turistlerin kalma sürelerini uzatmak amacıyla yeni yol yapılması,(Güzergâh mera olup bir iş makinesi ile 1 haftada yapılabilir)

 

 • Uzungöl’den yukarı Haldizen deresi üzerinde DSİ tarafından yapılmış olan göletlerin yol tarafına karayollarında kullanılan ALİMİNYUM KORKULUK yaptırılması (Daha önce DSİ bölge müdürlüğüne yazılı olarak talep bildirilmiştir.)

 

 • Uzungöl –Kurtdağı-Çahmut-Bayraklı-Taşören Köyü-Işıklı Mahallesinden Çaykaraya bağlanan yayla ve mezra yolunun standardının iyileştirilmesi.

 

 • Yapılmakta olan mastır planından önce Orman Köylerinin alt yapısının hazırlanması, bazı orman ve yayla köylerinde hayvancılık yapmak üzere köylerinde kalmasını özendirecek teşvik ve projelerin geliştirilmesi (Örneğin Çayıroba, Demirkapı gibi köylerin çok geniş meraları olup buradaki bazı köylülere yardımcı olunduğu takdirde Küçük ve Büyük baş hayvan üretimine devam etmeleri mümkündür TOKİ aracılığı ile sosyal konut ahır ve ot yeri yapılmak suretiyle uzun vadeli kiralama veya satışı yapılabilir. Küçük ve büyük baş hayvan üretimini uzun süreli yapmak şartıyla hayvan temin edilebilir veya hayvan almak şartıyla beşerli gruplar halinde birbirine kefil olmak şartıyla kredi verilebilir).

 

 • KIZILAĞAÇ ve KESTANE ağaçlarının orman ürünü kabul edilmesinden dolayı Kadastro çalışmaları sırasında çok sayıda ki köylü mağdur olmuş olup, kadastro çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi, bu vatandaşların mağduriyetlerini giderecek gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

 

 • Çaykaraya bağlı bazı köy ve yaylalarda TURKCELL-AVEA-VODAFONE gibi GSM iletişimi sağlıklı yapılamamaktadır, bu sorunu giderebilecek olan gerekli altyapı çalışması için mobil kapsamı alanı dışında kalan yerlerle ilgili ihale 20.02.2013 tarihinde yapılmış olup ihalesi TURKCELL firması tarafından alındığı bilinmektedir. Haberleşme genel müdürlüğü veya BTK (Bilgi Teknolojisi Kurumu Genel Müdürlüğü) veya TURKCELL Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilerek, özellikle Çayıroba köyü-Arpaözü köyü-Demirkapı köyü-Uzungöl Demirkapı Haldizen deresi boyunca cep telefonları sağlıklı çalışmamakta ve çekmemektedir. Yaz döneminde yerli ve yabancılar tarafından çok ziyaret edilmekte olup bahsedilen bu bölgelere en kısa sürede ve öncelikli EK VERİCİLER ve YANSITICILAR kurulması için bahsi geçen kurumlara talimat verilmesi.

 

 • Bu yıl kış döneminde Dernekpazarı-Çaykara-Uzungöl çıvarında AKSA firmasından kaynaklanan makul sürelerde giderilemeyen elektrik arızaları olmuştur. Bakım ve tamir ekipleri  çoğaltılması,gerekirse bazı yerlere ve bazı güzergahlara yedek hatlarının yapılması için proje hazırlanması,sokak lambalarının azaltılması yönündeki çalışmanın durdurulması, solaklı ve Haldizen deresine çok yakın yapılmış olan yüksek gerilim hatlarının zaman zaman amatör balıkçıların farkında olmadan ölümüne neden olduğu için YÜKSEK GERİLİM HATLARININ YÜKSELTİLMESİ, Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin elektriğinde zaman zaman meydana gelen arıza ihtimaline karşılık ilçelerin elektriğinin bu bölgede üretim yapan hidro elektrik santrallerinden karşılanması için çalışma yapılması.

 

 • Yaz döneminde Uzungöl -Sultanmurat ve çevresindeki yerleşim yerlerine hizmet vermek üzere yeterli sayıda SAĞLIK PERSONELİ görevlendirilmesi.

 

 • Kaçak orman kesilmelerini önlemek amacıyla kışın bölgede yaşayan halka UCUZ ODUN temini için çalışma yapılması.

 

 • Kış turizmini (Kayak, Mukavemet Kayağı) desteklemek üzere bölgede düşünülen TELEFERİK PROJELERİNİN yapımına gerekli desteklerinin verilmesi.

 

 • Turizme katkı sağlayacak ve bölgedeki turizmi çeşitlendirmek için Uzungöl’den yukarı bir bölgede RAFTİNG alanı belirlenmesi gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.

 

 • Arpaözü-Çayırabo-Yaylaönü-Sultanmurat-Demirkapı-Şekersu-Sarıkaya ve çevresindeki bazı yaylara GÜNÜ BİRLİK PİKNİK ve MESİRE alanları yapılması, Patika yürüyüş yolları yapılarak YÖNLENDİRME LEVHALARI ile düzenleme yapılması. Eski su değirmenlerinin aslına ve yöre mimarisine uygun bir şekilde projelendirerek onarılması.

 

 • Bölgemiz ve ilimizde tek olan içinde doğal pullu alabalık yetişen soğanlı dağları eteklerinde ki Demirkapı köyü üstünde BALIKLI GÖLÜN rastgele( dinamit, ağ vb.) şekilde avlanmasını engellemek, alabalığın neslinin tükenmemesi için BALIKLI GÖLÜN KORUMA altına alınması.
 • not; bazı alıntılar çaykara gündem gazetesinden
0 Paylaşımlar

Dernekpazarı Haber Merkezi

Dernekpazarı, Karadeniz Bölgesinde, Trabzon iline bağlı bir ilçedir. Doğuda Hayrat, güneyde Çaykara, batıda Köprübaşı, kuzeyde de Of ilçeleri ile çevrilidir.

Sorunlar Bakan Özak’a iletildi ama..!” için bir yorum

 • 16 Mart 2013 tarihinde, saat 10:52
  Permalink

  Bakan özak ne kadar mhp li chpli varsa akcabat tarafında işe aldı ve hic bir ziyaretinide hatırlamıyoruz bu taraflara, ilçe teşkilatı bunları ile rapor etmesi gerekirdi.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir