KURBANLIKLARIN FİYATINI NASIL BELİRLEYELİM?

0 Paylaşımlar

Cuma veya bayram vaazı yapılırken bizim cemaatimiz yerinden kalkarak vaaz veren görevliye soru sormaz. Konuşulanlar sessizce dinlenir. Genelde böyle olur yani. Fakat bu sene Kurban Bayram namazında bir şey dikkatimi çekti. Cemaatimizden biri kürsünün dibine kadar gelerek kurbanlık satın alırken fiyat belirleme yöntemi ile ilgili çok önemli bir soru sordu. Cemaat arasındaki homurdanma ve konuşmalar, sorulan sorunun herkesi ilgilendirdiğini gösteriyordu.

Soru şu: Kurbanlık hayvan alırken, kurban bayramında hayvanı kestikten sonra hayvanın derisini, kellebaşını, bağırsaklarını vb. parçalarını ayırarak etini ve yenilebilen kısımlarını tartsak, kaç kilo geldiyse bunu önceden anlaştığımız üzere etin birim fiyatıyla çarparak fiyatı belirlesek bunda bir sakınca olur mu? Bu konuyu lütfen açıklığa kavuşturun.

Bu soruya daha iyi anlaşılması için madde madde cevap verelim:

1 – Herşeyden önce bilinmelidir ki satın alınan kurbanlık hayvanın fiyatı ister bu yöntemle isterse başka bir yöntemle belirlensin, kurbanlık satın alan kişinin/kişilerin niyeti kurban etmek üzere bir hayvan satın almak olmalıdır. Et alıyorum niyetiyle hareket edilmemelidir.

2 – Bir hayvanı kendi adımıza kurban edebilmemiz için o hayvanın bizim olması gerekir. Başkasına ait bir hayvanı kendi adımıza kurban edemeyiz.

3 – Satın aldığımız hayvanın bizim olması için satın alma işleminin sahih olması gerekir.

4 – İslam hukukuna göre bir alış verişin geçerli olması için 10 şart vardır. Bu şartlardan yukarıdaki soru ile ilgili olanı şudur: SATILIK ŞEY İLE O ŞEYİN BEDELİ MECHUL (BİLİNMEYEN) OLMAMALIDIR.
Mesela “koyunlardan bir koyun, ineklerden bir inek…” denemez. Hangi koyunun veya ineğin alışverişe konu olduğu bilinmelidir. Aynen bunun gibi hayvanın fiyatı da belli olmalıdır. “Sen bu hayvanı al götür, fiyatını bilahare konuşuruz.” denemez. Denirse bu alışveriş geçersizdir. Alınan hayvan alanın mülkiyetine geçmediği için bu kişi o hayvanı kendi adına kurban edemez.

5 – Tekrar edelim: Kurban edilmek üzere alınan hayvanın kaç liraya alındığı bilinmiyorsa ondan kurban olmaz.

6 – Çözdük mü problemi? Çözmedik. Problem bundan sonra başlıyor. Satın alınmak için belirlenen hayvanın fıyatını belirlemede ciddi yanılmalar ve maalesef yanıltmalar olabiliyor. Bu sebeple bazen satıcı, bazen de alıcı kendisini mağdur edilmiş hissediyor ve her kurban bayramı satıcı ile alıcılar arasında huzursuzluk, hatta husumet meydana geliyor. Görüldüğü gibi yanılma, yanıltma, huzursuzluk ve haksızlığı önleme amacı ile konulan malın fiyatını önceden belirleme şartı günümüzde, özellikle kurbanlık hayvan alım satımında amacının tam tersine sebep oluyor.

7 – Bu sebeple başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Türkiye’de yaşayan, ilmine, irfanına güvenilen pekçok alim, kesildikten sonra önceden anlaşılan etin birim fiyatına göre fiyatı belirlenmek üzere kurbanlık alım satımının geçerli (sahih) olduğuna hükmetmişlerdir. Diyorlarki burada her ne kadar bir belirsizlik var ise de bu belirsizlik ileride bir anlaşmazlığa, haksızlığa, huzursuzluğa ve husumete sebep olacak ölçüde ve cinsten değildir.

8 – Sonuç olarak, kestikten sonra etini tartarak önceden kesin olarak anlaşılan etin birim fiyatıyla çarparak fiyatını belirlemek üzere satın aldığımız hayvanı kendi adımıza kurban edebiliriz. Burada etin hangi rakamla çarpılacağı alışveriş esnasında belirlenmeli ve bu rakam üzerinde alıcı ile satıcı arasında mutabakat olmalıdır.

Selam ve dua ile…

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir