Dernekpazarı Belediyesi

0 Paylaşımlar

Başkan Dr. Mehmet Aşık

Dr. Mehmet AŞIK

Özgeçmiş

1966 yılında Dernekpazarı Kondu mahallesinde doğdu.
İlkokul ve Ortaokulu Dernekpazarı’nda okudu.
1982-1983 Eğitim öğretim yılında Trabzon Lisesi’nden Mezun oldu.
1983 Yılında KTÜ Tıp Fakültesi’ni kazanıp 1989 yılında mezun oldu.
1989-1991 yıllarında Denizli’nin Tavas ilçesi Konak Kasabası Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı.
1991 Yılında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne tayin oldu.
1991-1992 yıllarında askerliğimi Çorlu’da yaptı
1992 yılından 2010 yılına kadar Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı.
1998-2000 yıllarında Trabzon Tabip Odası Merkez Delegesi olarak, 2008-2010 yıllarında Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Saymanı olarak görev yaptı.
2005 yılında başladığım Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2009 yılında mezun oldu.
2010 Yılından beri Özel Yıldızlıgüven Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmaktayı.
Özellikle Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, İletişim Becerileri, Hasta Hakları konularında sertifikalı eğitimler aldı.
Evliyim ve iki çocuğu var.
Dr.Mehmet AŞIK
Dernekpazarı Belediye Başkanı

DERNEKPAZARI TARİHİ

Dernekpazarı, 1925 yılında Of ilçesi’ne bağlı bucak merkezi iken 1948’de Çaykara ilçe olunca, Of’tan ayrılıp köy konumuna dönüştürülmüştür. Ancak, 1949 yılında yeniden bucak, yakın tarihlerde de ilçe olmuştur. Dernekpazarı’nın kesin olarak hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle birlikte, Kondu isminin zengin bir Rum’un isminden kaynaklandığı sanılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon ve yöresini 1461’de ele geçirmesiyle, Osmanlı Topraklarına katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş’tan gelenlerin buraya yerleştiği söylenirse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır. Bir söylentiye göre; Of ilçesi ve çevresindeki bataklık nedeniyle bölgelerde üreyen sivrisineklerin yaydığı sıtma hastalığından korunmak için; orada yaşayanlar, Dernekpazarı’na gelip yerleştirilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon ile birlikte burası da Rus işgaline uğramış, burada yaşayanların bir kısmı batıya göç etmiş, yörenin kurtuluşundan sonra da geri dönmüşlerdir. Bu bakımdan her yıl 27 Şubat günü Mahalli Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.

Yaşanan felaketler

29 Temmuz 1929 yılında yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Ulu cami Köyü’nde toprak kayması olmuştur. Bu heyelanla Solaklı Deresi’nin önü tıkanarak suni bir baraj haline gelmiştir. Daha sonra biriken suyun kuvveti önündeki toprak yığınının patlamasına neden olmuş, akan su merkezdeki birçok dükkân içerisindeki mallarla birlikte tahrip olmuşlardır. O zamanki su yüksekliği 10-12 metreyi bulmuştu. Bu olay akıllarda öyle yer etmiştir ki artik tarih anılmaz olmuştur. Tarih yerine “Sellerden şu kadar yıl önce-Sellerden şu kadar yıl sonra” denir olmuştur.

19 Mayıs 1959 yılında benzer bir sel olmuş ancak hasar 1929 yılındaki kadar olmamıştır. 1958 yılında Merkezde çıkan bir yangında dört dükkân yanmıştır. 1965 yılında Yenicemi semtinde çıkan bir yangında 7 ev yanmıştır. Yörenin bilinen en büyük yangın afeti bu olmuştur. 1968 yılında çarsının en kalabalık olduğu bir Cumartesi günü çarsı merkezindeki petrol dükkânında çıkan yangın büyük bir panik oluşturmuştur. yangın petrol tanklarının patlama olasılığıyla çok ciddi bir tehlike arz etmekteydi. Ancak kısa zamanda söndürülerek tehlike önlendi.

İlçe olma Süreci

10 Mayıs 1990 tarihli TBMM toplantısında alınan kararla Dernekpazarı ilçe oldu ve Kondu Mahallesi Dernekpazarı ilçesi’nin Merkez Mahallesi oldu. Karar, 20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 şayili resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

01.08.1991 tarihinde göreve başlayan ilk kaymakam Efkan Ala’ile birlikte diğer daireler de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Belediye eski binasını yıktırarak yerine 5 katli büyük bir bina inşa ettirdi. Bu binanın zemin ve birinci katini resmi dairelere Verdi. Adli ve askeri şubeler dışında diğer daireler oraya yerleşti.

Görülecek yerler

Köprüler: Yörede, özellikle köy kesimlerinde belli bir mimari özelliği ve estetik bütünlüğü artık bozulmaya yüz tutmuştur. MÖ 2000 yıllarına değin ulaşan yöre tarihimizde Eski Yunan, Roma Bizans, Pontus, Osmanlı Mimarileri belli bir sırayı izleyerek birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bunlara bağlı doğa şartlarıda eklenince yöremize özgü bir mimari tarz ortaya çıkmıştır. Engebeli doğal yapı yerleşme şekli, iklim, bitki örtüsü ve yapı malzemeleri yöre mimari tarzını etkileyen etkenlerdir.

Ancak geleneksel mimari örneklerin çoğu artık günümüzde yıkılmaya yüz tutmuştur. Modern mimarinin araç ve gereçleri ile birlikte kendine has görüntüsü de yöresel mimariyi tarihin sayfalarına itmişti. Bu yozlaşmadan nasibini alanlardan biri de Ahşap Köprülerdir.

0 Paylaşımlar