Bütün zorluklar içinde fırsatlar barındırır.

0 Paylaşımlar

Son yıllarda Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm açısından çok ciddi bir
hareketlilik yaşanmaktadır. Bu hareketlilikte başta Trabzon Valiliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın turizmi bölge için potansiyel barındıran ve kırsal kalkınma açısından itici güç olarak
görmelerinin etkisi büyüktür. Tabi ki kalkınma beraberinde göçün durması ve dahi geriye göçün
başlamasını dahi tetikleyebilecek en önemli unsurdur. Bazı yerel yöneticilerin ve özel sektör
temsilcilerinin bu konudaki öngörülü bakışları yer yer hayata geçirilen projelerle kendini hemen
hissettirmektedir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini harekete geçirmek açısından yetkili mercilerinde
üzerinde durduğu bazı sorunlar bulunmaktadır. Alt yapı ve insan kaynağı eksiği, konaklama işletmeleri
ve girişimcinin olmaması bu sorunların en başta gelenleridir. Bu sorunların giderilmesi için çok büyük
yatırımların yapılması gerekmekte ve söz konusu yatırımların yapılabilmesi için de çok ciddi bir
finansal birikim gerektirmektedir. Maalesef bölgede yaşayan halkta böyle bir finansal güç
bulunmamaktadır. Devlet destekleri için de asıl itici gücün az dahi olsa sermaye sahibi girişimcilerdir.
Sermaye sahibi olan gurbetteki insanımız ise bölgeye istihdam sağlayacak iş kollarına girmemektedir.
Bütün bunların yanında turizmin emek yoğun bir sektör olması, bölgemizin sektör için büyük
potansiyel barındırması ise artık bu konuya eğilmemiz gerektiğini göstermektedir.
Dernekpazarı özelinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde işsizlik artık kronik bir sorun haline
gelmiştir. Geçim kaygısı ile şehirlerimiz sürekli göç vermektedir. Memleketini muazzam derecede
seven, gittiği hiçbir yeri beğenmeyen Karadeniz insanı maalesef ömrünü gurbette tüketmekte,
bununla birlikte Karadeniz Bölgesi’nin kültürel yapısı da gelişememekle kalmayıp aynı zamanda
gerilemektedir.
Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölge son yıllarda özellikle gurbetçilerin “memlekete
gidince kalacak yerim olsun” düşüncesiyle yaptığı inşaatlar sebebiyle bir şantiye görüntüsündedir.
İnşaat sektörü o düzeyde bir taleple karşı karşıyadır ki; inşaatlarda çalışmak için başka şehirlerden
işçiler gelmektedir. Ancak özellikle gurbetçinin iyimser tahminle bir yılda en fazla 2 ay kullanmak için yapmış olduğu bu yatırımın kapısına yılın geri kalanında kilit vurulmaktadır. Bu durum bir binanın ekonomik ömrünün en fazla 6’da 1’inin kullanımı, geri kalan kısmının kilitli olması anlamına gelmektedir.

Bütün zorluklar ve imkânsızlıklar içinde fırsatlar barındırır.

Bir tarafta konaklama işletmeleri ihtiyacıyla karşı karşıya turizm sektörü, diğer tarafta hazır ama kapısında kilit vurulu evler….

İşte bu noktada Dernekpazarı’nda yaşayanlar ve gurbetçiler için evleri paraya çevirme zamanıdır. Günlük kiralık ev modeli başta olmak üzere, pansiyon işletmeciliği ve butik otelcilik çok iyi değerlendirilmelidir. Bu konu artık Dernekpazarı’nın gündemine gelmelidir. İlçemizin Uzungöl yolu üzerinde olması, Arap ve yerli turistlerin bölgemize olan ilgisi, kalacak yeri olmadığı için köyüne gelemeyen kendi insanımızın varlığı hepimizin malumudur. Bu aşamada en önemli rol yerel yöneticilerimize düşmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizmde ilerleyen yıllarda yıldızının parlayacağını artık herkes bilmektedir. Artık sorumuz “herkes alıp yürürken kenarda durup durmayacağımızdır”. Yerel yöneticilerimizin bu konuya öncülük etmesi, konunun paydaşlarını bir araya getirmek suretiyle potansiyeli harekete geçirmek için öncü adımları atmaları dileğiyle..

Fatma Karaoğlu Özyurt

Fatma@kirmizipatent.com

0 Paylaşımlar

Bütün zorluklar içinde fırsatlar barındırır.” için bir yorum

  • 30 Eylül 2014 tarihinde, saat 11:38
    Permalink

    Tebrikler yerinde tespitler

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir