100’lerce Alim ve Hafız Yetiştirdi,Yıkılmayı Bekliyor!

0 Paylaşımlar
Of İlçesi Çalekli Dursun Efendi Külliyesi ilgisizlikten Kurtarılmayı Bekliyor
 Osmanlı  döneminde kurulan ve 2000’li  yıllara kadar aktif  hizmet veren,  Of  Çalek (Sırağaç) Cami ve Medresesi   kurtarılmayı bekliyor.
 12 Eylülde de Halim Ağa ve Bölge halkının desteğiyle kapanmayan Medrese; ilgisizlikten  ilk kar’da yıkılmayı bekliyor. Türkiye de binlerce Ehli Sünneti ulemanın yetiştirildiği aralarında ve Hacı Aşık Kutlu , Hacı  Hasan Efendi, Mahmut Efendi  ve Çalekli Dursun efendilerin yetiştiği medrese adeta yıkılmaya terkedilmiş durumda. 
Cumhurbaşkanından Yardım İstedi!
Mahalle sakinlerinden Çalekli Dursun Efendinin hem talebesi hem oğlu olan  Süleyman Güven’in son arzusu bu olduğunu belirten oğlu Ali Rıza Güven;  “babamın ölmeden önce bu maneviyatı yüksek medresenin onarıldığını görmek olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız;  defalarca yazılı sözlü uyarılarda bulunmamıza rağmen, kimse bu konuya eğilmedi. Buralar ilim yatağıdır. Hacı Aşık Kutlu , Hacı  Hasan Efendi, Mahmut Efendi  ve Çalekli Dursun efendilerin de  yetiştiği medreseye sahip çıkalım. Buralarda manevi hava var ve bu manevi havanın yok olmasını istemiyoruz. Babamın son  isteği ölmeden önce  O manevi değeri yüksek Mabedin restore edildiğini görmektir.  Yetkililerden yardım istiyoruz.”dedi.
 
Hacı Dursun Efendi Kimdir?
Karadeniz bölgesi velîlerinden. 
 
1883 (H. 1300) senesinde Trabzon’a bağlı Of ilçesinin Çalak köyünde doğdu. İlk tahsîlini köyünde ve Of’ta yaptıktan sonra İstanbul’a gitti. İstanbul’da Dâr-ül-Hilâfet-il-Aliyye Medreselerinde ilim öğrendi.
 
Sahn-ı Seman Medresesini bitirdikten sonra 1918’de imtihanla Süleymâniye Medresesine girdi. Bu medreseden 17 Nisan 1922’de mezun oldu. 1923’te dersiâm olan Dursun Efendi, Umûr-ı Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti tarafından Trabzon ve havâlisi medreseler müfettişliğine tâyin edildi.
 
Memleketine döndüğü sırada milletin asırlardır görüp yaşadığı inanç ve akîdeler ayaklar altına alınıyordu. Bunun üzerine genç müderris Of eşrâfından bazı kimselerin de altına imzâ koyduğu şu mektubu yazıp hükümete gönderdi:
 
“Türklerin en husûsî emelleri vatanları ile berâber dinlerinin de muhâfazasıdır. Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra, bütün ictimâî düşünceleri İslâmiyetle yoğrulmuştur. O derece ki, Tük demek İslâmm demek olmuştur. Binâenaleyh Türkleri İslâmiyetten ayırmak imkânsızdır.
 
İstiklâl Harbinden önce milliyet ve mevcûdiyetlerini kaybetmiş bir takım şahsiyetler memleketin birlilğini, ictimâî esaslarını bozacak cereyanlar meydana getirmeye çalışmışlardı. Büyük bir üzüntü ile görüyoruz ki, bu şahsiyetler bugün de faâliyetlerine hız vermektedirler.
 
Halkın dînî esaslarını ve millî ananelerini oyuncak sayan bu adamlar, gürültü ile bütün Türk halkını milliyetsiz, ananesiz, dinsiz insan kümesi yapmak kolay bir iş midir sanıyorlar?
 
Millî Hukûkumuz olan fıkhımızın millî ahlâk ve ictimâiyâtımızın yerine Batının bozulmuş, kokuşmuş şeylerini getirmek isteyen bu kör taklidcilerin sözlerini gazete sütunlarında gördükçe bunların Türk olduğuna bir türlü inanamıyoruz. Türkler nasıl Batının fuhşa bulaşmış ahlâk ve ictimâiyâtını kabul eder?
 
Batının sanâyiini, iktisadiyâtını alacağız, zirâat ve ticâretine rekâbet edeceğiz. Fakat hiç bir zaman varlığımızı ahlâk anlayışımızı Batıya fedâ etmeyeceğiz.”
 
Hacı Dursun Efendi bir süre sonra vazifesinden ayrılarak Of ilçesinde kendi gayretleri ile talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Karadeniz bölgesinde Çalekli Hacı Dursun Efendi diye meşhur oldu. Bölgesinde Ehl-i sünnet îtikâdını yaymak için büyük bir gayretle çalıştı.
 

Ömrünün sonuna kadar Allahü teâlânın emir ve ysaklarını insanlara öğretmeye çalışan Dursun Efendi, 1977 senesi Şubat ayının 27’sinde Çalek’te vefât etti. Kalabalık bir cemâat ile kılınan cenâze namazından sonra defnedildi. Hacı Dursun Efendinin tesirleri o bölgede hâlâ devâm etmektedir. 

 

0 Paylaşımlar

Dernekpazarı Haber Merkezi

Dernekpazarı, Karadeniz Bölgesinde, Trabzon iline bağlı bir ilçedir. Doğuda Hayrat, güneyde Çaykara, batıda Köprübaşı, kuzeyde de Of ilçeleri ile çevrilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir